Zelfvertrouwen

iedereen meer zelfvertrouwen = een betere wereld voor ons allemaal!

Archief voor maart 30, 2009

LAK-aan-de-crisis-acties op 14 mei 2009 roepen angstspiraal halt toe

Donderdagavond 14 mei wordt op vijftien plaatsen in Nederland het startschot gegeven voor een landelijke anti-crisis campagne om de Kredietcrisis te gaan bestrijden op de plaats waar deze werkelijk woedt: in ieders’ hoofd. Initiatiefnemers van de actie zullen op deze plaatsen een plan ontvouwen om de toenemende angstspiraal die de crisis verergert een halt toe te roepen.

Het vertrouwen in het bankwezen is verdwenen. De overheid lijkt evenmin een oplossing te hebben. Het gevoel van nergens meer op te kunnen vertrouwen overheerst.

In een dergelijke sfeer overheerst angst en onzekerheid. De mensen zouden op zichzelf moeten kunnen vertrouwen om vanuit zelfvertrouwen objectief naar de omstandigheden te kunnen kijken en zien dat deze crisis slechts door één oorzaak gevoed wordt.

De oorzaak is een dagelijks aangewakkerde angst. Door een voortdurende selectie van negatief nieuws in de media neemt de ongerustheid toe. Het angstbeeld wordt iedere dag weer bevestigd.

Daarnaast stapelen de deskundigen de ene negatieve prognose op de andere, alsof ze elkaar in pessimisme de loef willen afsteken. Vreemd genoeg hebben deze deskundigen de financiële crisis niet kunnen voorspellen. Nu zouden ze plotseling de toekomst wel kunnen voorspellen?

Er is geen financiële crisis, geen depressie, geen kredietcrisis. Er is een crisis in het zelfvertrouwen. Ieder mens die op zichzelf vertrouwt laat zich niet gek maken door zwartkijkende deskundigen, maar heeft lak aan een crisis die niet van hem is. Maar die wel van hem kan worden als hij de zwartkijkers gaat vertrouwen.

Op donderdagavond 14 mei zullen de initiatiefnemers van de actie op de volgende plaatsen een plan presenteren om de crisis op psychologisch gebied te verslaan en tevens met de uitvoering hiervan starten:
Alkmaar – Hoofddorp – Den Haag – Gouda – Rotterdam – Middelburg – Breda – Uden – Utrecht – Aerdenhout – Almere – Leeuwarden.
De exacte adressen van de lokaties worden bekendgemaakt op 1 mei via de website lakaandecrisis.nl.

Advertenties